Sídlo

Společenství vlastníků jednotek Pompova - Lomená 

(Pompova 570/26, 576/28, 577/30 a Lomená 581/36a, 582/36b, 583/36c)

Pompova 570/26, Komárov, 617 00 Brno 

IČO: 03749258 

Spisová značka: S 11119 vedená u Krajského soudu v Brně